Prisliste vand

Alle priser er inkl. 25% moms
Vandpris   2016 2017
Vandafgift Pr. m3 10,82 12,70
Statsafgift Pr. m3 7,33 7,33
Drikkevandsbidrag Pr. m3 0,49 0,49
Statsafgift ledningstab Pr. m3 - -
Vandpris ialt Pr. m3 18,64 20,52
       
Fast afgift parcelhusmålere Pr. år 971,00 971,00
       
Fast afgift erhvervsmålere Pr. år 3.278,00 3.278,00
 
Tilslutningsafgifter    
Byområdet stikledning 2016 2017
Max. 1,5” og 10 m. længde 14.506,00 14.506,00
Ledningsafgift 3.943,00 3.943,00
Anlægstilskud
(for en forbrugerramme på indtil 250 m3)
1.263,00
 
1.263,00
 
Stikledning Efter regning  
       
Uden for byområdet    
Engangsafgift - beregnes i hvert enkelt tilfælde    
     
Afbrydelse af vandstik   2017
Asfalt   12.000,00
Fliser   10.000,00
Jord   8.000,00
 
 
De aktuelle vandpriser og faste afgifter for vandforsyning, samt tilslutningsafgifter og andre generelle priser – herunder ved for sen betaling, fremgår af Guldborgsund Forsynings prisblad. Her kan du også læse om vores betalingsterminer for de løbende á conto opkrævninger – dvs. forfaldsdag og sidste betalingsdag.
 
Download de aktuelle priser som pdf på vandforsyning fra Guldborgsund Forsynings vandværker