Renovering af pumpestationer 2018

Guldborgsund Forsyning vil i løbet af juni måned renovere og modernisere 4 hovedpumpestationer i Nykøbing, Nysted og Stubberup. Renoveringerne skal reducere omkostningerne til drift- og vedligehold, og samtidig optimere fjernovervågning, styring samt indhentning af måledata.
 
Renoveringsarbejderne har en varighed af cirka 1 uge pr. pumpestation.
 
Under arbejderne etableres der midlertidige overpumpninger – alternativt bortkørsel af spildevandet. Arbejderne forventes således ikke at give driftsforstyrrelser på kloaknettet.
 
-Der forventes heller ikke nævneværdige trafikgener i forbindelse med renoveringerne.
 
Pumpestationerne er beliggende på - eller i nærheden af - følgende adresser:
 
Fejøgade 20, 4800 Nykøbing F.
Strandboulevarden/Ejegodvej, 4800 Nykøbing F.
Stubberupvej 10, 4880 Nysted
Skansevej 30C, 4880 Nysted