Renovering af fjernvarmeventiler

Guldborgsund Forsyning har registreret et antal fjernvarmeventiler, der ikke lukker tæt, på hjørnet af Engboulevarden og Skovboulevarden, samt i krydset Ejegodvej/Gaabensevej i Nykøbing F. Når ventilerne ikke lukker tæt, skal forsyningen lukke for fjernvarmen i et større område, hvis der sker brud, eller hvis der skal etableres nye stik eller udføres andre arbejder på ledningerne. Derfor er fjernvarmeventilerne i de nævnte områder under reparation.