Renovering af beluftningsanlægget på Nykøbing Falster renseanlæg

 
Guldborgsund Spildevand A/S er for tiden i gang med en større renovering af renseanlægget.
Renseanlægget er Guldborgsund Spildevands A/S` største anlæg med en kapacitet på 57.000 PE  (PersonEnheder eller Personækvivalenter. 1 PE = den normale mængde spildevand fra 1 person pr. døgn) . Renseanlægget er bygget i starten af 1970'erne og udbygget i 1992-93. Det eksisterende beluftningsanlæg  er nedslidt og har længe trængt til udskiftning.
 
 
Luftfoto Nykøbing F renseanlæg
 
Procestanke
Guldborgsund Spildevand har siden sommeren 2016 planlagt gennemførelsen af renoveringen.
Renovering af beluftnings anlægget omfatter en ny blæserbygning med tavlerum, nye rørinstallationer og blæsere og eltavler i bygningen, udendørs rørinstallationer til procestankene, samt udskiftning af SRO (Elektronisk styring, regulering og overvågning).
 
 
Billede af facade vest
 
 
Billede 3D af blæserbygning
 
Projektet er opdelt i en bygningsentreprise som Troels Jørgensen A/S står for, en maskin og el entreprise som Aquagain A/S sammen med Contech A/S står for, og en programmerings entreprise som FH Automation A/S udfører.
Endvidere installeres et WEB baseret softwareprogram til onlinestyring af processerne..
Når projektet står færdigt, giver investeringen langt større driftssikkerhed,  optimering af renseprocesserne samt  mulighed for udvidelse af beluftningskapacitetet (ekstra blæser i bygning)-
Alt i alt forventes en større besparelse i elforbrug, reduktion i spildevandsafgifter samt minimalt mandskabsforbrug.
Den samlede renovering forventes at være færdig efter sommerferien afsluttende med indkøring af onlinestyringen.
 
 
Guldborgsund Spildevand A/S er nu så langt med byggeriet at der kan holdes
rejsegilde fredag 5. maj 2017 kl. 11.00,  hvor håndværkere, rådgiver, bestyrelse, direktion samt projektdeltagere er inviteret.