Nyhedsbrev Marts

152 kunder i det privatejede Maglebrænde Vandværk oplevede 7. februar lidt af en katastrofe, da et entreprenørfirma fejlagtigt koblede en spildevandsledning på vandværkets ledningsnet med en alvorlig forurening af især de nærmeste ejendomme til følge.