Nyhedsbrev April

Regeringen har i efteråret 2016 præsenteret et forslag til en ny forsyningsstrategi, som bl.a. lægger op til en afskaffelse af hvile-i-sig selv princippet. Det er ingen hemmelighed, at forsyningssektoren ser med betænkelighed på regeringens udspil. Derfor har DANVA (brancheorganisation for forsyningsselskaberne, herunder Guldborgsund Forsyning), Dansk Affaldsforening, Danske Vandværker og Danske Kraftvarmeværker netop lanceret en fælles vision for den offentligt ejede og forbrugerejede forsyningssektor.