Kampvalg til to bestyrelser i Guldborgsund Forsyning koncernen

Guldborgsund Forsyning afholder i begyndelsen af januar 2017 et såkaldt suppleringsvalg af en forbrugerrepræsentant til bestyrelserne i to af koncernens selskaber, nemlig Guldborgsund Vand A/S og Guldborgsund Spildevand A/S.
Det drejer sig om valg af en forbrugerrepræsentant til erstatning for det hidtidige bestyrelsesmedlem, Keld Madsen, Sakskøbing, der er afgået ved døden. Valget gælder for resten af den nuværende valgperiode, som udløber ved udgangen af 2017.
Suppleringsvalget har påkaldt sig betydelig interesse, idet der er opstillet ikke mindre end seks kandidater. Dermed bliver der tale om kampvalg til bestyrelsesposten.  Kandidaterne er:
 
Preben Bonde, 4800 Nykøbing F.
Lars Erdmann, Moseby, 4871 Horbelev
Bent Friis Hansen, 4990 Sakskøbing
Torben Johansen, Sundby, 4800 Nykøbing F.
Max Mehl Müller, 4800 Nykøbing F.
Thomas Lind Tranberg, Vålse, 4840 Nørre Alslev
 
Suppleringsvalget finder sted torsdag den 12. januar 2017. Valghandlingen foregår hos Guldborgsund Forsyning på adressen Gaabensevej 116 fra kl. 9-18. For at afgive stemme kræves personligt fremmøde, og der skal medbringes billedelegitimation.
Hvis man skulle være forhindret i at møde op den 12. januar, kan man i stedet afgive sin stemme torsdag den 5. januar 2017 fra kl. 9-16.
 
For yderligere oplysninger vedr. gennemførelsen af valget henvises til selskabets hjemmeside: http://www.guldborgsundforsyning.dk/suppleringsvalg