Forbrugervalg

 
Valg af nye forbrugerrepræsentanter til Guldborgsund Forsyning
 
Til oktober 2017 skal der gennemføres ordinært valg af 2 forbrugerrepræsentanter og 2 suppleanter til bestyrelserne for Guldborgsund Vand A/S og Guldborgsund Spildevand A/S. Forbrugerrepræsentanterne og deres suppleanter vælges til begge bestyrelser samtidig, og valget gælder for en fireårig periode, der starter den 1. januar 2018.
 
Ved fristens udløb den 07.08.2017 kl. 16.00 havde 3 kandidater meddelt, at de ønsker at opstille til forbrugervalget. Kandidaterne har afleveret stillerlister, som er godkendt jf. valgregulativets bestemmelser.
Kandidaterne er:
 
Hans Erik Pedersen, Øster Ulslev
Henning Kamper, Nykøbing F
Thomas Lind Tranberg, Vålse
 
Nærmere præsentation af de tre kandidater, samt detaljeret beskrivelse af valgets gennemførelse, vil blive lagt op på denne side i uge 35.
 
Valget kommer til at foregå elektronisk, og der kan stemmes fra mandag den 9. oktober kl. 9.00 til fredag den 13. oktober kl. 11.00
 
Relevante bilag kan hentes her: