Engmosevej Renseanlæg, kanalsikring

 
Sikring af banedæmning, skråningsanlæg samt kanalløb
 
Guldborgsund Spildevand A/S etablerer hen over sommeren et kanalløb i beton langs Engmosevej Renseanlæg.
 
Betonkanalen etableres for at lette den løbende drift samt for at sikre banedæmningen mod erosion.
 
Kanalelementerne udføres fra Engmosevejen og 50 m mod øst – forbi renseanlægsbygningen.
 
Elementerne etableres på borede fundamenter på grund af jordbundsforholdene i området.
 
Fundamentskonstruktionen forventes etableret i uge 26 og 27.
 
Elementerne forventes etableret i uge 28.
 
Arbejderne kan i kortvarige perioder give mindre gener for Engmosevejens brugere.
 
Arbejderne vil ikke have indvirkning på spildevandafledningen i oplandet i-og-omkring Sundby.
 
Entreprisen udføres af Troels Jørgensen A/S.