Bedre forsyningssikkerhed i Nykøbing

 
Kundernes tryghed i form af høj drifts- og forsyningssikkerhed samt den løbende indsats for at minimere vandspild har højeste prioritet i Guldborgsund Forsyning.
Det er baggrunden for, at Guldborgsund Vand i øjeblikket er i gang med at dele nettet, der forsyner husstandene i Nykøbing Falster med rent drikkevand, i sektioner. Målet med projektet er at forbedre forsynings- og driftssikkerheden i tilfælde af brud på et vandrør eller en eventuel forurening.
 
Arbejdet, der er påbegyndt i juni og ventes afsluttet i slutningen af september 2017, indebærer, at vandnettet i Nykøbing bliver inddelt i 11-13 sektioner. Det betyder, at man hurtigt kan lukke for vandet i et afgrænset område uden at det generer vandforsyningen i større dele af byen. I den forbindelse skal der etableres 4-6 nye brønde med stophaner forskellige steder i bybilledet.
 
En afledt effekt af projektet er, at forsyningen løbende kan måle hvor meget vand, der løber gennem de enkelte sektioner. Det vil i fremtiden bidrage til en hurtigere lokalisering af ledninger, der siver eller bliver ramt af et decideret ledningsbrud. Dermed har projektet også betydning for indsatsen mod vandspild, som i løbet af de senere år har ført til en halvering af vandspildet i Guldborgsund Vands ledningsnet.